Vučnica logo
Sve za grafičku doradu od 1997.

Schober

Materijali za strojeve za izradu obrazaca

!zbijači, matrice,  krimpovi, kružni perforatori, segmentni perforatori, poprečne perforir linije u kolutu i rezane