Vučnica logo
Sve za grafičku doradu od 1997.

CITO

Sve dolazi iz prakse. Osnova za naš uspjeh položena je 1906 u obradi papira i kartona.CITO sistem je razvijen, testiran i optimiziran u vlastitoj praksi. Ostali smo vjerni ovoj tradiciji do danas. CITO tehničari i dalje su uključeni u tehnologiju štancanja i sve do današnjeg dana osmišljavaju nova rješenja. CITO sistem biganja samo je jedan primjer rješenja koje je bilo vodeće u svijetu desetljećima. Mi želimo biti mjerilo drugima u svakom sektoru u kojem se nalazimo i u kojem smo uključeni. Tvrdimo da možemo ponudti pravo rješenje za svaki zadatak. Stoga su CITO ULTIMATE, CITO DYNAMIC, CITO BASIC PLUS I CITOPLAST naši sustavi za biganje koji dolaze do izražaja. Svaki od ovih proizvoda ima svoje posebno područje upotrebe. Ali jedna stvar vrijedi za svaki CITO sistem a to je da je to najbolji proizvod u svojem području i na njega se možemo osloniti 100 posto. Osim našeg globalnog poznatog sistema također nudimo različite materijale i uređaje za izradu štanci. Da li je to podlaganje alata, kanali za biganje ili zarezivanje linija, pronaći ćete kompetenentan odgovor u CITO proizvodima.