Grafička dorada, repromaterijali i strojevi

Nalazite se: Katalog » SANDVIK » Rezne linije


Dieflex rezne linije

 

 

dieflexlinijeSandvik rezne linije se odlikuju po prvorazrednoj obradi reznog ruba

i objedinjuju na prvi pogled suprotne elemente:

visok stupanj pregiba tj. savijanja linija i

visoku izdržljivost reznog dijela linija.

Sandvik je već kroz cijelu svoju povijest postupno usavršavao kvalitetu, kako u toleranciji, mogućnostima savijanja i površinskoj zaštiti svojih linija protiv hrđanja..

Današnja kvaliteta je rezultat stalnog rasta i razvoja, s čim je Sandvik na tržištu dosegnuo vodeću ulogu.

 

Diaflex rezne linije možete birati između standardnih oblika brušenja :

 

centralno brušeno
Standardni pblici brušenja
Standardni oblici brušenja
fazoniranosastrane
centralno brušeno
brušeno sa strane

fazonirano ili
produženo centralno brušeno

fazonirano
ili produženo
brušeno sa strane

 

 

 

 

 


Sve Diaflex rezne linije nalaze se i u priloženom Acrobat pdf dokumentu. Možete ga otvoriti unutar web preglednika ili ga skinuti na Vaše računalo

Priložene datoteke:

sandvik-diaflex.pdfDieflex Auto (linija za automatsku obradu)


 

dieflex_auto Dieflex linija za automatsku obradu Te linije su razvijene isključivo za proizvodnju alata za štancanje, gdje se linije oblikuju na automatskim i procesno vođenim strojevima za oblikovanje.

Linije su izrazito fleksibilne za vrijeme prerade (savijanja), zbog specijalnog materijala na vanjskom dijelu linije i to na način, da rezni dio zadrži svoju tvrdoću i otpornost.

 

 

Linije za automatsku obradu imaju visinu i graničnu toleranciju, idealno su ravne i zbog stalne kontrole omogućavaju tekuću obradu na automatskim strojevima.
Dieflex 52

vertexRezna linija sa centralno brušenom oštricom pod kutem 52º.

Idealna kombinacija tvrdoće reznog dijela i flexibilnosti štance sa ostalim materijalima. Sa odličnom kontrolom linija debeljine 2 pt.,moguće je savijanje do kuta 150.

Veličina:

1 ½, 2, 3 i 4

Visina:

do 100mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

2pt tijelo – 380HV (39 HRC) Oštrica – 640HV (57 HRC), 3pt/4pt tijelo – 340 HV (35 HRC) Oštrica – 640 HV (57 HRC)

Upotreba:

rezanje ljepenki, kartona i sličnih materijala
Dieflex 42

dieflex42Linija 42 omogućava štancanje sa manje pritiska i sa tim omogućava dužu životnu dob alata za štancanje. Sa oštrijim reznim kutom postižemo brži prodor noža u materijal, istovremeno umanjujemo zaprašivanje i oštećenje na obrađivanom materijalu.

Veličina:

1 ½, 2, 3 i 4

Visina:

do 100mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

2pt tijelo – 380HV (39 HRC) Oštrica – 640HV (57 HRC)


3pt/4pt tijelo – 340 HV (35 HRC) Oštrica – 640 HV (57 HRC)

Upotreba:

Za kartone i kartone od recikliranih materijala koji imaju visoki stupanj prašenja.
Dieflex hard

dieflexhard Ima sve karakteristike Diaflex rezne linije, samo je tijelo još malo tvrđe. Idealna je za izradu alata za štancanje koje nemaju jako oštrih savijenih kutova i gdje je obavezna visoka stabilnost rezne linije kao cjeline. Tvrdoća se diže razmjerno sa žilavosti materijala.

Veličina:

2, 3 i 4

Visina:

do 100mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

tijelo – 400HV (41 HRC) Oštrica – 640HV (57 HRC)

Upotreba:

Za kartone i kartone od valovite ljepenke, plastične i slične materijale
Dieflex superbend

dieflexsuperbendNešto manja tvrdoća reznog i ostalog dijela linije, omogućava bolje savijanje – sve do 160 stupnjeva. Idealna je za izradu oblikovno kompliciranjih alata za štancanje

Veličina:

2

Visina:

do 23,80mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

tijelo – 330HV (33 HRC) Oštrica – 620HV (56 HRC)

Upotreba:

za čestitke, razne vrste ulaznica i reprezentativne prezentacijske materijale
DieHard

diehardTo su linije sa tvrdim i stabilnim tijelom i dobrom savitljivošću. Vrlo visoka tvrdoća oštrice omogućava štancanje različitih materijala.

Veličina:

2 i 3

Visina:

do 50mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

tijelo – 470HV (47 HRC) Oštrica – 680HV (59 HRC)

Upotreba:

idealno za štancanje različitih materijala kao i plastike i PVC-a.
DieHard 700XD

diehard700XDOštrica je brušena pod kutom 42º,dubinski je kaljena, što omogućava veću otpornost materijala.

Rezni dio je u 50% više zakaljen u dubinu, nego ostale rezne linije. Na taj način osjetno se produžuje životna dob alata za štancanje u većini primjera upotrebe.

Veličina:

2 i 3

Visina:

do 50mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezana na 1 metar

Tvrdoća:

tijelo – 400HV (41 HRC) Oštrica – 720HV (60 HRC)

Upotreba:

idealno za štancanje brušenih materijala i plastike
Dieflex ultra

dieflexultraDostupne su sa reznim kutom od 42º ili 52º. Površina tih linija je presvučena sa posebnim slojem koji omogućuje brži prodor oštrice u materijal (manji otpor).

Rezni dio zbog posebne obrade duže zadržava oštrinu, što omogućava značajne prednosti kod izrade alata za štancanje, čime umanjujemo troškove, umanjuje se prašenje u radni okoliš i sprečava drobljenje materijala kod obrade.

Veličina:

2, 3 i 4

Visina:

do 100mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

2pt tijelo – 380HV (39 HRC) Oštrica – 640HV (57 HRC) 3pt/4pt tijelo – 340 HV (35 HRC) Oštrica – 640 HV (57 HRC)

Upotreba:

Za kartone. Idealno za ambalažu prehrambenih, farmaceutskih i medicinskih proizvoda. Dug životni vijek i minimalno zagađivanje okoliša.
Dieflex - GR

sandvik_img_10Rezna linija GR ima reznu površinu brušenu odnosno poliranu, zato sa njom možemo rezati zahtjevnije materijale. Takva rezna površina ima odlučujuću prednost, jer za rezanje materijala nije potreban veliki pritisak, posebno kod obrade zahtjevnijih materijala.

Veličina:

1 ½, 2, 3 i 4

Visina:

do 100mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

2pt tijelo – 380HV (39 HRC) Oštrica – 640HV (57 HRC)

3pt/4pt tijelo – 340 HV (35 HRC) Oštrica – 640 HV (57 HRC)

Upotreba:

Dostiže čist i gladak rez kod rezanja laminatnih i vlaknastih materiala
Dieflex G12

dieflexG12Linija za rezanje zahtjevnijih materijala kao i za krhke i lako lomljive vrste plastike.

Jako fini rezni dio omogućava besprijekorno savijanje, koje se može uspoređivati s linijama sa standardnim reznim dijelom. Ekstremno oštar rezni dio znači upotrebu manjeg pritiska kod

rezanja materijala. Sa tim umanjujemo prašenje i drobljenje materijala kojeg obrađujemo.

Veličina:

1 ½, 2 i 3

Visina:

do 100mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

2pt tijelo – 380HV (39 HRC) Oštrica – 640HV (57 HRC)

3pt/4pt tijelo – 340 HV (35 HRC) Oštrica – 640 HV (57 HRC)

Upotreba:

Za zahtjevnije materijale kao što je laminirana plastika, folije, lakirani karton, tvrde ljepenke, poliesteri itd.
DieHard Xtreme

diehardXtremeTo su linije s extra finim temeljem oštrice, oštrim reznim dijelom i tvrdim tjelom. Imaju dobru savitljivost. Vrlo velika tvrdoća oštrice čini linije izdržljivijim i produžuje im vijek trajanja. Idealane su za štancanje različitih materijala.

Veličina:

2 i 3

Visina:

do 50mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

tijelo – 470HV (47 HRC) Oštrica – 680HV (59 HRC)

Upotreba:

Pogodne za različite materijale kao što su PET, plastični materijali, laminatni materijali
Dieflex Brite

dieflexbriteLinije sa sjajnim, zrcalnim svršetkom i ekstremno oštrim reznim dijelom što je pogodno za različite materijale. Vrlo ravna oštrica daje poboljšanu savitljivost, reducira se trenje tijekom štancanja, stvoreni talog tijekom prešanja i prašina svedeni su na minimum.

Veličina:

2 i 3

Visina:

do 50mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

2pt tijelo – 380HV (39 HRC) Oštrica – 640HV (57 HRC)

3pt tijelo – 340 HV (35 HRC) Oštrica – 640 HV (57 HRC)Upotreba:

Za zahtjevnije materijale kod kojih se javljaju problemi s papirnom prašinom kao što su kartoni od recikliranih materijala, plastični


laminatni kartoni i matalizirani poliesteri.
DieHard Razor

diehardrazorTo su linije s zrcalnom svjetlinom i ekstremno oštrim reznim djelom. Imaju tvrdu oštricu i vrlo tvrdo tijelo sa dobrom savitljivošću. Kut oštrice od 30º svrstava ih među najoštrije linije u Sandvikovom proizvodnom programu što je osobito pogodno za štancanje tvrdih materijala.

Veličina:

1 ½, i 2

Visina:

do 50mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane na 1 metar

Tvrdoća:

tijelo – 470HV (47 HRC) Oštrica – 680HV (59 HRC)

Upotreba:

Za rezanje elektroničkih ploča, PET, plastične arke, plastificirane laminirane papire i specijalne grafičke materijale.
Dieflex MicroNik

dieflexmicronikRezne linije s mikroskopskim zubićima (zarezima), to je kombinacija već dokazanih Dieflex linija s preciznim mikro-zubićima (zarezima). MicroNik ima standardno trošenje zubića (zareza). Štancanjem s manjim pritiskom, kreirajući superiornu oštricu, optimiziramo snagu zahvata i povećavamo brzinu štancanja.

Veličina:

2

Visina:

do 30mm

Način pakiranja:

rezane na 1 metar

Tvrdoća:

2pt tijelo – 380HV (39 HRC) Oštrica – 640HV (57 HRC)

Upotreba:

Za čvrste materijale, laminirane materijale i kartone.
Dieflex hard high

dieflexhardhighTa rezna linija je razvijena uglavnom za upotrebu u industriji plastike. Sa 400 HV tvrdoće ta je rezna linija vrlo stabilna te omogućava odlično savijanje. Rezni dio je kaljen, što omogućava liniji dulji životni vijek. Dobija se u svim varijantama brušenja, koja su na raspolaganju.

Veličina:

3 i 4

Visina:

do 100mm

Način pakiranja:

u kolutu i rezane iznad 2 metra

Tvrdoća:

tijelo – 400HV (41 HRC) Oštrica – 640HV (57 HRC)

Upotreba:

idealno za dubok i čist rez plastičnih materijala.

Newsletter

Upišite se u našu listu i primajte obavijesti o novostima iz naše ponude emailom! »

  Više informacija

Sve za grafičku doradu!

Vučnica d.o.o.
HR- 10000 ZAGREB
Lanište 10
Tel./fax: (01) 654-22-08
GSM: 091/654-22-08
email: vucnica@zg.t-com.hr

Vučnica d.o.o.

Tražilica

 


NOVOSTI

Novosti iz područja grafičke dorade
 
Vučnica d.o.o.
HR- 10000 ZAGREB
Lanište 10
Tel./fax: (01) 654-22-08
GSM: 091/654-22-08
email: vucnica@zg.t-com.hrRSS